Darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimas

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje skelbiama informacija apie darbo grupių dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimo veiklą pagal šią nuorodą: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams/svietimo-pagalbos-specialistu-darbo-ir-apmokejimo-salygu-tobulinimas-2021-m Pasiūlymai dėl švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir darbo laiko normų keitimo  […]