Mediacijos mokymai

Kreipiamės į Jus norėdami pasiūlyti Jums 40 val. bazinius mokymus, kuriuos išklausius gausite visas teorines žinias būtinas mediatoriui, išbandysite save mediacijos simuliacijose. Baigus mokymus gausite pažymėjimą, kuris užtikrins Jums galimybę laikyti  mediatoriaus kvalifikacinį egzaminą, o jį sėkmingai išlaikius, įsirašyti į Lietuvos mediatorių sąrašą. Mokymai skirti […]

Informaciniai renginiai mokytojams dalykininkams

Kviečiame jus ir jūsų kolegas į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius mokytojams dalykininkams, skirtus susipažinti su Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais. Šią savaitę bus pristatomi gamtamokslinio ugdymo, pradinio ugdymo (socialinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo, technologijų ugdymo sričių), lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų projektais. Kviečiame […]