Dalijamės LR ŠMM laikinojo ministro sveikinimu asociacijos nariams