Kviečiame jus ir jūsų kolegas į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius mokytojams dalykininkams, skirtus susipažinti su Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.
Šią savaitę bus pristatomi gamtamokslinio ugdymo, pradinio ugdymo (socialinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo, technologijų ugdymo sričių), lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų projektais.
Kviečiame šia žinute pasidalinti su pristatomų dalykų mokytojais.