Šiuo kvietimu norime paraginti dalyvauti atrankoje tuos pareiškėjus, kurie norėtų studijuoti Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogikos), Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogikos) studijose Vytauto Didžiojo  universitete.

Plačiau MS Word dokumente