Socialinės atskirties mokinių socialinių įgūdžių ugdymo patirties lyginamoji tarpkultūrinė analizė

Erasmus+ Comenius„Socialinės atskirties mokinių socialinių įgūdžių ugdymo patirties lyginamoji tarpkultūrinė analizė“
Nr. 2014-1- LT01-KA101-000292  projekto sklaida.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PREVENCINĖ PROGRAMA

Dabartinė ekonominė situacija bei išaugę emigracijos mastai blogina situaciją šeimose, kuriose auga vaikai. Dėl šios priežasties į profesines mokyklas, teikiančias vidurinį išsilavinimą, ateina vis daugiau socialinę atskirtį patiriančių, stigmatizuotų mokinių. Jie dažnai būna nemotyvuoti, neturi ateities tikslų, aiškios vizijos apie savo ateities profesiją. Dauguma mokinių neturi net elementarių socialinių įgūdžių. Mokyklos bendrabutyje tenka mokinius mokyti ir higienos įgūdžių. Mokykloje veikianti vaiko gerovės komisija kelia didelius  tikslus sau ir siekia, kad mokinys mokyklą paliktų būdamas lyderiu. Skirtingų sričių atstovai siekia mokinį išugdyti doru, atsakingu ir savarankišku piliečiu.

Dirbant su šiais mokiniais dažnai stinga žinių ir įgūdžių, kaip motyvuoti mokinius, kaip dar įdomiau jiems perteikti elementarias žinias. Mokytojams patiems ima stigti motyvacijos siekiant pritraukti mokinius į mokyklą, perteikiant savo patirtį ir žinias, todėl mokykloje veikianti vaiko gerovės komisija išsikėlė sau tikslą sukurti mokytojams socialinių įgūdžių programą neformaliam ugdymui ar klasės valandėlėms, kurioje būtų aprašyti ir įvardyti ne tik reikiami įgūdžiai, bet ir pratimai, kaip to pasiekti.

Programa Erasmus + suteikė puikią galimybę vaiko gerovės komisijos nariams asmenų mokymosi mobilumo programoje praturtinti savo žinias ir įgyti praktinių įgūdžių svečiose šalyse. Kauno taikomosios dailės mokyklos pedagogai laimėjo projektą „Socialinės atskirties mokinių socialinių įgūdžių ugdymo patirties lyginamoji tarpkultūrinė analizė“, kurio metu turėjo galimybę aplankyti Maltą ir Ispaniją. Tai buvo dviejų dalių mokymai: Maltoje vyko kursai „Mokinių, stokojančių socialinių įgūdžių, paruošimas darbo rinkai” ir mokymo programų stebėjimas Ispanijoje.

Maltoje dalyvaudami kursuose dalyviai sužinojo, kaip siekiant padėti mokiniams pagerinti jų bendravimo įgūdžius, kurti socialinių įgūdžių lavinimo programą ir integruoti ją į mokymo procesą, kaip išmokti valdyti stresą, teisingai įvertinti save, renkantis ateities karjerą. Kursų metu dalyviai buvo supažindinti su įvairiais elgesio sutrikimais, sužinojo, kaip organizuoti streso ir pykčio valdymo užsiėmimus, kaip mokyti mokinius susidraugauti ir neprarasti draugų, susipažino su efektyviais perėjimo nuo studijų link darbo metodais, buvo supažindinti, kaip organizuoti mokinių bendravimo grupes. Visa ši gausi patirtis palengvins darbą ne tik dirbant ateityje, bet ir kuriant  produktą – socialinių įgūdžių programą.

Ispanijoje buvo pasiūlyta stebėti, kaip organizuojamas PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial – Initial Vocational Qualification Programmes) darbas. Pagal šią programą yra dirbama su jaunais žmonėmis (16-21), kurie anksti metė mokyklas ir yra patiriančių socialinę atskirtį žmonių rizikos grupėje. 18 valandų per savaitę jie mokosi pasirinktos profesijos, taip pat turi privalomą 5-ių valandų per savaitę kursą- piliečių vertybės ir socialinis elgesys- bei 4-ių valandų per savaitę kursą- verslumas. Po kursų jie turi privalomą 1000 valandų praktiką įmonėse. Darbo stebėjimas pagal šią programą davė daug naudos projekto tikslinei grupei, ne tik susipažįstant su  naujais metodais, bet ir įnešant teigiamų pokyčių į savo organizaciją, dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais mokiniais. Stebint mokymo procesą buvo stebima, kaip ispanai perteikia mokiniams socialines kompetencijas, mokytojai taip pat sužinojo apie naujus mokymo metodus ir priemones, turėjo galimybę užmegzti ryšius su partnerių organizacijomis.

Gautos žinios ir sukaupta patirtis yra labai gausi ir naudinga, tikėtina, kad ji pasitarnaus gerinant ne tik mūsų mokyklos mokinių socialinių įgūdžių ugdymą. Skleisdami gerąją patirtį projekto  dalyviai skatins grupių auklėtojus vesti mokiniams socialinių įgūdžių bei motyvacijos kėlimo užsiėmimus. Šiems užsiėmimams dalyviai paruoš socialinių įgūdžių ugdymo programą, kuriuo pasidalins ir su Jumis.