Susitikimas su kolegomis!

 

Spalio 29 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Lazdijų r. socialinių pedagogų metodinio  būrelio narių susitikimas su ilgamete bendrojo lavinimo mokyklos socialine pedagoge, ugdymo įstaigų konsultante švietimo pagalbos klausimais, įvairių socialinių projektų autore, tarptautinių konferencijų autore ir dalyve, tarptautinių ir respublikinių projektų autore, Kauno miesto socialinio paso bendraautore Saule Šerėniene.

Renginio metu aptarėme  socialinių pedagogų veiklos ypatybes, pareigybinius dokumentus, atestacijos nuostatus bei metodinę veiklą ir socialinį pasą. Socialinis pasas – tai dokumentas, kuris teikia informaciją vaiko gerovės specialistams apie miesto, mokyklos, klasės (priklausomai nuo lygmens) socialinę situaciją bei žinomas šeimos problemas ir įpareigojantis specialistus kryptingai teikti kokybišką socialinę-pedagoginę pagalbą vaikui ir jo šeimai (S. Šerėnienė, 2010). Taip pat šio susitikimo metu lektorė pristatė nacionalinį tyrimą „Socialinio pedagogo pareigybės kontekstualumas Lietuvos ugdymo įstaigose“, kurio tikslas atskleisti socialinių pedagogų pareigybės ir realijų atitiktį, kompetencijų gilinimo galimybes Lietuvos mokyklose ir darželiuose. Pasidalijom gerąja patirtimi, radom bendrų gairių tolimesnei partnerystei. Džiaugiamės išsakytomis mintimis, kad šiandien socialinis pedagogas jau nelikęs vienas kauke karys. Dialogo metu išsikalbėjome, kad vis daugiau dėmesio skriaudžiamam skiria didžioji bendruomenės dalis.
Šis susitikimas suteikė entuziazmo, pasitikėjimo savimi. Manau, kiekvienas savo darbe taikysime geriausias ugdymo praktikas.

Juk mūsų bendras tikslas – vaiko gerovė!
Lazdijų r. socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Juodzevičienė