Tyrimų pristatymas

2018 m. balandžio 24 d. 13 val. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) vyks Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) metu atliktų tyrimų pristatymas. Pedagogų rengimo kaitos kontekste ypač aktualūs būtinų mokytojui kompetencijų, požiūrio į profesinį augimą klausimai. Atlikti tyrimai buvo orientuoti į mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų turinio ir tobulinimo poreikio aspektus.


Bus pristatytos dvi ataskaitos: „Mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė“ (ataskaitą pristatys dr. Stanislav Sabaliauskas, dr. Sniegina Poteliūnienė, dr. Jūratė Česnavičienė, dr. Agnė Juškevičienė), „Mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė“ (ataskaitą pristatys dr. Violeta Jegelevičienė ir dr. Romas Prakapas).


Maloniai kviečiame dalyvauti mokytojus, mokytojų asociacijų narius, aukštųjų mokyklų dėstytojus, pedagogų švietimo centrų atstovus, visus, kuriems aktualios mokytojų kompetencijas tyrinėjusių mokslininkų įžvalgos.

Planuojama renginio pabaiga – 16 val.

Kviečiame registruotis į renginį čia.