Visuotiniame Vilniaus miesto socialinių pedagogų susirinkime – kvietimas bendradarbiauti su Vilniaus miesto profesinėmis mokyklomis

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos valdybos pirmininkas, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro socialinis pedagogas, spalio 16 dieną skaitė pranešimą Vilniaus socialinių pedagogų visuotiniame susirinkime. pirmininkas kalbėjo apie tarpžinybinį pagrindinių mokyklų, gimnazijų glaudesnio bendradarbiavimo su profesinėmis mokyklomis naudingumą. Šiuolaikinė profesinė mokykla visiškai kitokia nei anksčiau, Tomas Morkūnas kvietė visus socialinius pedagogus sugriauti mitą: „Blogai mokysies – eisi į “profkę““. Taip pat pranešimo metu buvo supažindinti su konsultacinio portalo www.socped.lt galimybėmis ir pagalba tiesioginiame socialinio pedagogo darbe.

 

Tomas Morkūnas