Mes norime, kad Jūs tobulėtumėte, siektumėte aukštumų, todėl siekiame tapti geriausiais Jūsų konsultantais atestaciniais klausimais. Visiškai nesvarbu, ar siekiate tapti vyresniuoju, ar metodininku, ar gal net ekspertu įsigilinkite į nuostatus ir jei bus klausimų, rašykite mums.


Mokyklos vadovų atestacija

Atestacijos nuostatų pakeitimas 2014-08-01 įsakymu Nr. V-707

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai (Žin., 2005, Nr. 108-3974; 2007, Nr. 86-3450; 2008, Nr. 55-2087; 2009, Nr. 10-379, Nr. 73-29902010, Nr. 66-3305).

Aktuali redakcija Atestacijų atšaukimas
Mokyklos vadovų skyrimo tvarka Kaip tapti mokyklos vadovu Vadovų skyrimas Vadovų tvarka

(nuorodos panaudotos iš www.smm.lt interneto svetainės)


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216 Pamąstymams naujasis ŠMM projektas, pagal kurį pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai (išskyrus psichologus) turėtų būti atestuojami jau 2014-aisiais. Laukiame Jūsų atsiliepimų, galbūt kartu sukursime juos dar geresnius ir Jūsų siūlymus galėsime teikti ministerijai. Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo projektas Projekto priedas 1 Projekto priedas 2

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt). Komisijos posėdžių datos 2014 metais: vasario 7 d. (tik turimos kvalifikacinės kategorijos atitikties nustatymui). kovo 21 d., birželio 27 d. ir spalio 24 d.

(informacija patalpinta iš www.sppc.lt)

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai