Klausimas

Laba diena,
Sakykite, esu socialinė pedagogė, dirbu su socialiniais įgūdžiais specialiųjų poreikių vaikams. Ar man priklauso algos priemoka kaip mokytojui? Ačiū. A . Joniškio raj.

Atsakymas

Laba diena,
Kiek man yra žinoma, socialinis pedagogas ugdo socialinius  įgūdžius visiems vaikams – tame tarpe ir specialiųjų  ugdymosi poreikių. Ir jam yra apmokamos 36 valandos per savaitę. Atskiro apmokėjimo už socialinių įgūdžių ugdymą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams nėra.Dar galite pasiskaityti: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS “DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1254, Vilnius.
Geros dienos.
Pagarbiai, specialioji pedagogė Daiva Mickuvienė


Klausimas

Esu specialioji pedagogė, kuri dirba bendrojo lavinimo mokykloje, kur daug vaikų su specialiaisiais poreikiais. Direktorius paveda man įvairius darbus, kurie mažai kuo susiję su pareigybės aprašu, ir man atsisakius juos dirbti, grasina atleisiąs, nemokėsiąs atlyginimo ir t.t. Suprantu, kad tai padaryti bus sudėtinga, tačiau nenoriu konfliktų. Gal galite pakomentuoti specialiojo pedagogo pareigybės aprašo niuansus, kurie mane apgintų prieš vadovą, kad jausčiaus saugi ir neterorizuojama. Kuo vadovaujatės Jūs?

Atsakymas

Suprantu jūsų padėtį… Esu girdėjus tokių nusiskundimų ir iš kitų savo kolegių.Vienintelis būdas apsiginti – įstoti į profesinę sąjungą. Ar jūsų mokykloje yra profesinė sąjunga? Profesinės sąjungos teisininkai patartų jums konkrečiau, kokių veiksmų reikia imtis. O aš jums linkiu sudaryti koaliciją su socialine pedagoge, logopede, psichologe – žodžiu su žmonėmis, kurie taip pat priklauso Vaiko gerovės komisijai. Jie galėtų padėtų atsilaikyti prieš direktorių bei įrodyti, kad jums primetami darbai atima jūsų laiką, kurį galėtumėte skirti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikių tenkinimui. Sėkmės. Jei dar turėsite klausimų – rašykite.
Pridedu jums savo funkcijų mokykloje aprašą.
Pagarbiai, specialioji pedagogė Daiva Mickuvienė


Specialiosios pedagogikos klausimais Jus konsultuoja 26 metų pedagoginį stažą turinti
specialioji pedagogė metodininkė Daiva Mickuvienė

Savo darbovietėje aktyviai užsiimu šia veikla:

  • Teikiu pagalbą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Organizuoju specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose padedu išmokti mokomąją medžiagą, užpildydama jų programinių žinių spragas, lavindama gebėjimus, mokydama mokymosi strategijų.
  • Dalyvauju mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, renku duomenis apie mokymosi, elgesio ar emocijų sutrikimų  turinčius mokinius.
  • Konsultuoju mokytojus, kaip pritaikyti ar individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, pažintinių procesų specifiškumą.
  • Kaupiu mokomąją bei metodinę medžiagą.
  • Konsultuoju mokytojus, mokinių tėvus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo klausimais, teikiu jiems metodinę pagalbą.

visais klausimais rašykite el. paštu:  sniegzydre@yahoo.co.uk

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai