NACIONALINIS TYRIMAS

„Veiklos galimybės užtikrinant vaikų ugdymo kokybę“
2015 m. lapkritis

TYRIMO DUOMENYS (PDF)


NACIONALINIS TYRIMAS
„Socialinio pedagogo pareigybės kontekstualumas Lietuvos ugdymo įstaigose“
2014 m. kovas

Tyrimo anotacija

Nacionaliniu tyrimu „Socialinio pedagogo pareigybės kontekstualumas Lietuvos ugdymo įstaigose“ siekiama atskleisti socialinių pedagogų pareigybės ir realijų atitiktį, kompetencijų gilinimo galimybes Lietuvos mokyklose ir darželiuose.

Tyrime dalyvavo visų Lietuvos regionų švietimo ir ugdymo skyrių vedėjai, ikimokyklinių įstaigų vadovai, bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, profesinių mokyklų vadovai, ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir bendrojo lavinimo, profesinių ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai. Apklausa vyko respondentams atsakinėjant elektroninius klausimynus. Tyrimas apima socialinio pedagogo pareigybinės instrukcijos elementus. Atskleista aktuali Lietuvos ugdymo įstaigų socialinio pedagogo darbo problematika. Išryškintos jų veiklos sritys, kurios reikalauja atkreipti dėmesį į šių vaiko gerovės specialistų darbo specifiką ir problemas.

Jau turėtume pilnai parengtą tyrimą. Visos savivaldybės, kurios norį tyrimų rezultatų, mielai duomenis pateiksime, jei atsiųsite prašymą raštu: info@socped.lt

Savivaldybėms pateikiame ir interaktyvią nuorodą ir doc. apklausos formatą.

Už pagalbą organizuojant ir vykdant nacionalinį tyrimą, sudarant jo klausimynus bei atliekant duomenų analizę, sakome nuoširdų AČIŪ Kauno technologijos universiteto Edukologijos instituto dr. Gintarei Edintaitei.

TYRIMO DUOMENYS (PDF)

 

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai