Mokslinė – praktinė konferencija  „Politinė kultūra ir Kultūros kongresų pamokos”. 

2024 m. birželio 12 d.  Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas, Lietuvos kultūros kongresas su  LR Seimo Kultūros komitetu ir kitais socialiniais partneriais organizuoja mokslinę – praktinę konferenciją  „Politinė kultūra ir Kultūros kongresų pamokos”.  Lietuvos kultūros kongreso konferencija vyks mišriu būdu: Lietuvos Respublikos […]

Edukacinės programos mokyklų ir darželių grupėms

Vaikų edukacinio pramogų centro „CurioCity“, esančio PLC „Mega“, Kaune, edukacinės programos mokyklų ir darželių grupėms yra parengtos pagal koncepciją „žaidžiu-žinau“. Daugiafunkcinio miesto įspūdį kuriančiose edukacinio centro erdvėse yra integruotos žaidybinės, edukacinės veiklos bei aktyvios pramogos, sudarytos sąlygos vaikams imituoti realaus gyvenimo situacijas, susipažinti su pasauliu, gamtos reiškiniais, […]

Vykstančios viešosios konsultacijos

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos skelbiami atnaujinti psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektai, Reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projektas. Taip pat kartu skelbiamas ir  Reikalavimų pedagoginių psichologinių tarnybų […]