PEDAGOGŲ KARJEROS MODELIO APRAŠAS

Pedagogų karjeros modelio aprašas (toliau – Modelis) nusako mokytojų ir specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų (toliau – pagalbos mokiniui specialistai) (toliau – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai kartu – pedagogai) karjeros sistemos elementus, jų sąsajas, perėjimą iš vieno karjeros etapo į kitą, […]

DĖL TEIKIAMŲ LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO PATAISŲ

Šiuo raštu norime atkreipti įstatymą leidėją dėmesį, kad žemiau pasirašiusią švietimo asociacijų vadovai nesutinka su Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komiteto nario, liberalo Andriaus Bagdono teikiamomis Labdaros ir paramos įstatymo. Parsisiųsti dokumentą Adobe PDF formatu

Kreipimasis dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose

Net šešios Lietuvos švietimo įstaigų asociacijos ir Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga kartu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Švietimo tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose. Daugiau informacijos rasite […]

MOKYTOJOS, KURIŲ GYSLOMIS TEKA MEILĖ

Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Saulė Šerėnienė Kelias pastarąsias dienas skaitau, kaip ginklus kryžiuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojai su mamomis, kurios galvoja turinčios teisę teisti ir priekaištauti dėl telefono mokytojo rankose ar netinkamai pasakyto žodžio.  Nebūčiau taip arti viso šito, gal būtų kiek kitaip, esu ikimokyklinio ugdymo […]

Dėl darbo apmokėjimo

Lyginamasis variantas (2021-10-14): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ed32ad502cef11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=c2c6771b-cf88-4601-8269-e39f7864e4cb