LEIDINYS „AKTYVŪS MOKYMO (SI) METODAI SOCIALINIO PEDAGOGO, KLASĖS AUKLĖTOJO IR MOKYTOJO VEIKLOJE“

Šiame leidinyje sudėta ne vienerių metų žinios ir patirtis ugdant mokinių socialinius įgūdžius. Leidinuke pateiktais metodais gali naudotis įvairių sričių pedagogai. Naudojantis mūsų pateiktais metodais skatinami mokinių bendravimo, bendradarbiavimo, grupinio ir bendruomeninio darbo įgūdžiai. Mūsų surinkti metodai padeda ugdyti mokinių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.

Kiekvienas vaikas yra unikalus, todėl jo pažinimas yra sudėtingas procesas dalykų mokytojams, klasės auklėtojams, socialiniams pedagogams. Šiuolaikinio mokymo ir mokymosi tendencijos atspindi ne tik mokslo kaitą, bet ir pačios visuomenės keitimąsi.

Todėl mokytojas, dirbdamas turi būti pasirengęs naujovėms ir jų pritaikymui savo kasdieniame darbe. Jis turi būti pasirengęs nuo praeityje naudotų tradicinių, įprastų mokymo (si) metodų pereiti prie inovatyvių mokymo (si) metodų, kurie skatina mokinio mokymosi motyvaciją, aktyvų mokinio dalyvavimą pamokoje, kritinį mastymą, aktyvų mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą visame ugdymo procese.

Labai svarbu, kad keičiantis mokymo procesui daugiau dėmesio reikia skirti ir paties mokinio patirčiai, įtraukiant  jį į mokymosi procesą, siekti, kad mokinys pats būtų  atsakingas ne tik už mokymosi rezultatus, bet ir už savo žinias.

Mokytojai turi padėti mokiniams pamėgti mokymąsi. Šiuolaikiniam mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis bei patraukliomis technologijomis.

Kiekvienas mokytojas savo darbe privalo siekti, kad jo pamokos būtų įdomios, kad pamokų metu, būtų kuo labiau ugdomi bendrieji gebėjimai, socialiniai įgūdžiai, kad atitinkamai parinkti mokymo metodai padėtų mokiniams kuo greičiau ir kuo efektyviau įsisąmoninti mokomąją medžiagą, keltų mokymosi motyvaciją, ugdytų savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, ugdytų kūrybingą ir psichologiškai stiprią asmenybę. Tokių ugdymo rezultatų pasiekime ypač efektyvūs yra aktyvaus mokymosi metodai.

Vilma Pilkienė vyr. socialinė pedagogė Kėdainių Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras tel. +37061551002 vilma.jaunim@gmail.com


Visi atliekame vienokius ar kitokius prasmingus darbus, dalijamės nuveiktaisiais, ieškome naujovių, kviečiame ir Jus, mieli kolegos,dalintis metodiniai darbais, skaidrėmis, įvairia dalinamąja medžiaga, seminarais ir konferencijomis, padėdami jaunesniems kolegoms susigaudyti kur kas yra. Vienintelis prašymas – nurodykite kiekvieno darbo tikslią autorystę, kaip to reikalauja autorinių teisių apsaugos įstatymas.

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai