Mieli kolegos,

Nors praėjo tie geri socializacijų ir prevencinių programų laikai, kuomet laukdavome vasario paraiškoms, tačiau projektų siūlymų nesumažėjo, o 2014 m. – vieni aktyviausių projektinių paraiškų teikime. Todėl kviečiame rengti paraiškai, kviesti mus bendrai partnerystei, konsultuotis su mūsų specialistais.

Projektų rengime ir paraiškų paruošime jus konsultuos:

EGLĖ JASAITIENĖ

egle.jasaitiene@gmail.com

Taip pat kviečiame jungtis mecenatais į mūsų asociacijos projektą: “Mūsų tikslas- vaiko gerovė“.
Lietuvos švietimo pagalbos asociacija dalyvauja įvairiuose projektuose. Daugiau informacijos pateiksime vėliau. http://www.smpf.lt/lt/konkursai/programu_konkursai/konkursas_kvieciame_teikti_paraiskas_karjeros_ugdymo_ir_profesinio_orientavimo_projektams_2014_m http://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/eee-ir-norvegijos-fm/kvietimai_54/kvietimas-teikti-paraiskas-jbst.html http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/kvieiame-apsilankyti/2639-vietimo-main-paramos-fondas-kvieia-dalyvauti-informaciniuose-seminaruose-erasmus-programos-galimybs
Pagalba rengiant europinius projektus.
Kviečiame Jus bendradarbiauti rengiant ir administruojant galimą Jūsų įstaigos konkursinį projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos konkursinės paramos priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ reikalavimus.  Jau yra ruošiamas 2-asis kvietimas minėtai priemonei, kuris pagal www.esinvesticijos.lt tinklapyje paskelbtą informaciją ir finansavimo sąlygų aprašo projektą yra planuojamas 2018 m. II ketvirtį.
 

UAB „VEPROC Research and Consulting“ yra suformavusi stiprią projektų valdymo ir įgyvendinimo specialistų komandą. Esame parengę ir įgyvendinę daug sėkmingų projektų pagal įvairias programas ir metodikas.

Pasiūlymas


Asociacijos parengti projektai: SEU lyderių akademija (Žiūrėti PDF) Finansuotas Nacionalinis (socialinis) projektas: “Mūsų tikslas – vaiko gerovė”  (Žiūrėti PDF)

Visos autorystės teisės priklauso LŠPA.

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai