Klausimas
Laba diena,
Norėčiau pasidomėti, kokios išmokos (be nemokamo maitinimo)galėtų priklausyti išsituokusiai mamai, auginančiai nepilnametį vaiką, gaunančiai alimentus ir algą, kurie sumoje siekia 1000 lt, tačiau yra įsipareigojimų antstoliams bei būstas nepriklausantis šeimai už kurį mokama nuoma? Kokius dokumentus reikėtų pateikti?
Dėkoju. A.A. Panevežio raj.

Atsakymas
Informuojame, kad piniginės socialinės paramos dydį ir teikimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (toliau – Įstatymas). Ši parama teikiama įvertinus nepasiturinčių gyventojus turtą bei pajamas.

Socialinė pašalpa skiriama, jei pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (350 Lt vienam asmeniui, 2 šeimoms nariams – 700 Lt) (Įstatymo 6 straipsnis).

Atsižvelgiant į nurodytas šeimos pajamas ( apie 1000 Lt per mėnesį), kurios viršija nustatytą valstybės remiamų pajamų dydį 2 asmenų šeimai, t. y. 700 Lt, socialinė pašalpa negalėtų būti skiriama.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija) skiriama taikant šiuos Įstatyme nustatytus normatyvus: būsto ploto normatyvas pirmam iš bendrai gyvenančių asmenų (šeimos narių) – 38, antram – 12, trečiam ir paskesniems – po 10 kvadratinių metrų, karšto vandens normatyvas – pirmam iš bendrai gyvenančių asmenų (šeimos narių) 1,5 kubinio metro, antram – 1 kubinis metras, trečiam ir paskesniems – 0,5 kubinio metro, geriamojo vandens normatyvas – pirmam iš bendrai gyvenančių asmenų (šeimos narių) 2 kubiniai metrai, antram – 1,5 kubinio metro, trečiam ir paskesniems – 1 kubinis metras.

Taigi, skiriant kompensacijas, pavyzdžiui, dviejų asmenų šeimai, būtų taikomas  50 kvadratinių metrų būsto ploto normatyvas (jeigu būsto plotas yra didesnis negu Įstatymu nustatytas normatyvas, už jo viršplotį būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama), karšto vandens normatyvas  – 2,5 kubinio metro, geriamojo vandens normatyvas – 3,5 kubinio metro.

Jeigu šildymo sezono metu, taikant Įstatymo nustatytus normatyvus, už būsto šildymą šeima moka daugiau kaip 20 procentų savo pajamų prieš tai iš jų atėmus valstybės remiamų pajamų dydį per mėnesį kiekvienam asmeniui, galima kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Karšto vandens išlaidų kompensacija skiriama, jeigu išlaidos viršija 5 procentus pajamų, geriamojo vandens – jeigu išlaidos viršija 2 procentus pajamų.

Pažymėtina, kad kompensacijos teikiamos gyvenamąją vietą būste deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims. Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys asmenys turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Pagal galiojančią tvarką, atsižvelgiant į realią šeimos ar asmens padėtį ir konkrečias aplinkybes, savivaldybės turi teisę savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savo biudžeto lėšų skirti vienkartinę pašalpą (vienkartinė pašalpa – tai finansinė parama šeimai ar asmeniui, esant sunkiai materialinei padėčiai), kompensuoti Įstatyme nenurodytas būsto išlaikymo išlaidas, padengti įsiskolinimą už būstą ir teikti kitą paramą (Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis).

Be to, savivaldybės administracija turi galimybę labiausiai nepasiturinčius gyventojus remti teikdama jiems maisto produktus iš intervencinių atsargų.

Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka (52 Lt) per mėnesį, jeigu vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos,  vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt):

1) kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;

2) kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šių bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Vidutinės bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti gali būti apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti gali būti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių pajamas iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas (tokiu atveju būtina pateikti gautų pajamų dydį patvirtinančius dokumentus).

Dėl finansinės paramos ar kitos pagalbos turėtumėte kreiptis į savivaldybės, kurioje gyvenate (deklaruojate gyvenamąją vietą), administracijos Socialinės paramos skyrių, kur pagal jo pateiktus duomenis ir dokumentus būtų išsiaiškintos ir įvertintos aplinkybės piniginei socialinei paramai gauti.

Pagarbiai
Kristina Tumienė | vyriausioji specialistė
Piniginės paramos skyrius
Socialinės aprėpties departamentas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
El. paštas: kristina.tumiene@socmin.lt


 

Lietuvos respublikos Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos specialistai sutinka Jus,

mieli socialiniai pedagogai, konsultuoti visais Jums rūpimais klausimais:

 

  • Socialinės paramos mokiniams
  • Piniginė socialinė parama
  • Paramos nepasiturintiems gyventojams
  • Globos
  • Šalpos
  • Socialinės paramos mirties atvejais
  • Socialinės paslaugos
  • Struktūrinė ES parama
  • Išmokos vaikams

Visus Jums rūpimus klausimus galite atsiųsti elektroniniu paštu dalia.milkeviciene@socmin.lt

arba skambinti numeriais:

SADM Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
DALIA MILKEVIČIENĖ

Tel. (8 5) 266 81 91
Mob. tel. 8 620 18 597

Pateikiama informacija bus bendro pobūdžio, atsakymai nėra laikomi oficialiu teisiniu konsultavimu ir išreiškia tiktai SADM specialistų nuomonę suformuluotu klausimu.

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai