DĖL TEIKIAMŲ LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO PATAISŲ

Šiuo raštu norime atkreipti įstatymą leidėją dėmesį, kad žemiau pasirašiusią švietimo asociacijų vadovai nesutinka su Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komiteto nario, liberalo Andriaus Bagdono teikiamomis Labdaros ir paramos įstatymo. Parsisiųsti dokumentą Adobe PDF formatu

Kreipimasis dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose

Net šešios Lietuvos švietimo įstaigų asociacijos ir Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga kartu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Švietimo tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose. Daugiau informacijos rasite […]

MOKYTOJOS, KURIŲ GYSLOMIS TEKA MEILĖ

Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Saulė Šerėnienė Kelias pastarąsias dienas skaitau, kaip ginklus kryžiuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojai su mamomis, kurios galvoja turinčios teisę teisti ir priekaištauti dėl telefono mokytojo rankose ar netinkamai pasakyto žodžio.  Nebūčiau taip arti viso šito, gal būtų kiek kitaip, esu ikimokyklinio ugdymo […]

Dėl darbo apmokėjimo

Lyginamasis variantas (2021-10-14): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ed32ad502cef11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=c2c6771b-cf88-4601-8269-e39f7864e4cb

ANTROJI KASMETINĖ KONFERENCIJA: VISAPUSIŠKA ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS, TURINČIUS RAIDOS IŠŠŪKIŲ, PAGALBOS SISTEMA

Pirmoji nacionalinė „Penkių pojūčių“ konferencija įvyko 2020 metais prieš pat pandemijos įsisiūbavimą. Tada kalbėjome apie holistinį darbą su vaikais, turinčiais raidos iššūkių, iš teorinės ir praktinės pusių. Geriausi, mūsų nuomone, Lietuvos specialistai pasakojo apie dailės, muzikos, kūno judesio, DIRfloortime, TOMATIS terapijas, čia pat išbandėme ir Sensorinės įrangos, ir „juodojo“ kambario ypatumus. Pernai sulaukę […]

Švietimo įstaigos siekia profesionalesnės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos

Spalio 5 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius dr. Renaldas Čiužas ir Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė dr. Auksė Petruškevičiūtė bei Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė pasirašė trišalį susitarimą bendradarbiauti, siekiant užtikrinti palankias sąlygas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti, šiose srityse […]