Pedagogų profesinės kompetencijos

Atsižvelgiant į pateiktus suinteresuotų grupių ir fokusuotų grupinių diskusijų siūlymus gegužės mėn. vyks atjauninto kompetencijų aprašo ir kompetencijų vertinimo rinkinio projektų koregavimas – tikslinami kompetencijų lygmenų aprašymai, kompetencijų vertinimo kriterijai bei rodikliai. 2021 m. birželio-rugsėjo mėn. vyks pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo išbandymas. Galutinis pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų […]

Mediacijos mokymai

Kreipiamės į Jus norėdami pasiūlyti Jums 40 val. bazinius mokymus, kuriuos išklausius gausite visas teorines žinias būtinas mediatoriui, išbandysite save mediacijos simuliacijose. Baigus mokymus gausite pažymėjimą, kuris užtikrins Jums galimybę laikyti  mediatoriaus kvalifikacinį egzaminą, o jį sėkmingai išlaikius, įsirašyti į Lietuvos mediatorių sąrašą. Mokymai skirti […]

Informaciniai renginiai mokytojams dalykininkams

Kviečiame jus ir jūsų kolegas į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius mokytojams dalykininkams, skirtus susipažinti su Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais. Šią savaitę bus pristatomi gamtamokslinio ugdymo, pradinio ugdymo (socialinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo, technologijų ugdymo sričių), lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų projektais. Kviečiame […]

Darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimas

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje skelbiama informacija apie darbo grupių dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimo veiklą pagal šią nuorodą: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams/svietimo-pagalbos-specialistu-darbo-ir-apmokejimo-salygu-tobulinimas-2021-m Pasiūlymai dėl švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir darbo laiko normų keitimo  […]

Atviras nemokamas seminaras moksleivių tėvams apei ekranų pavojus

Kovo 18 d. 18 val. Whatansu komanda (VšĮ Bundam) kartu su Skaitmeninės etikos centru, VU mokslininkais bei psichologais rengia dviejų valandų trukmės nemokamą atvirą nuotolinį seminarą moksleivių tėvams “Ekranų atskirta karta”. Seminaro metu kalbėsimės apie vaikų vienišumą ir jo pasekmes, pandemijos akivaizdoje praleidžiant vis daugiau […]

Siūlo darbą

Siūlome dirbti su jaunais žmonėmis neformaliose jų susibūrimo vietose, skatinti jaunų žmonių asmeninį ir socialinį tobulėjimą, stiprinti jauno žmogaus prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus ir socializaciją. Darbo specifika: – Mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime; – Megzti […]

DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DARBO UŽMOKESČIO 

Asociacijos direktorė vasario 10 d. dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupės posėdyje , kurioje buvo sprendžiami klausimai dėl švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčio ir darbo sąlygų gerinimo. Buvo siūloma darbo užmokestį prilyginti mokytojo darbo užmokesčiui ir padidinti kai kurių švietimo pagalbos specialistų […]