Vieningi drauge

Tai edukacinis žaidimas, skirtas padėti Ukrainos vaikams susipažinti su lietuvių kalba, kultūra bei gerinti jų emocinę savijautą. Pagrindinis herojus Cepas kviečia mažuosius ukrainiečius interaktyviai mokytis lietuvių kalbos. Žaidime pateikiamos šešios įtraukčiai svarbios temos: restoranas, parduotuvė, mokykla, ekologija, geografija ir istorija, pagalba ir saugumas. Priemonėje galima rasti […]

KVIETIMAS DALYVAUTI SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS ORGANIZUOJAMOSE GRUPINĖSE SUPERVIZIJOSE

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros iniciatyva socialiniams pedagogams 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. nuotoliniu būdu bus organizuojamos supervizijos. Pažymime, kad supervizija – tai profesinių santykių konsultavimas, skatinantis ir padedantis darbuotojui ir/ar grupei reflektuoti savo profesinę veiklą, numatyti veiklos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti darbuotojo socialinę kompetenciją ir […]

Kvietimas dalyvauti modulio studijose

Šiuo kvietimu norime paraginti dalyvauti atrankoje tuos pareiškėjus, kurie norėtų studijuoti Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogikos), Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogikos) studijose Vytauto Didžiojo  universitete. Plačiau MS Word dokumente

PEDAGOGŲ KARJEROS MODELIO APRAŠAS

Pedagogų karjeros modelio aprašas (toliau – Modelis) nusako mokytojų ir specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų (toliau – pagalbos mokiniui specialistai) (toliau – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai kartu – pedagogai) karjeros sistemos elementus, jų sąsajas, perėjimą iš vieno karjeros etapo į kitą, […]