Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros iniciatyva socialiniams pedagogams 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. nuotoliniu būdu bus organizuojamos supervizijos.

Pažymime, kad supervizija – tai profesinių santykių konsultavimas, skatinantis ir padedantis darbuotojui ir/ar grupei reflektuoti savo profesinę veiklą, numatyti veiklos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti darbuotojo socialinę kompetenciją ir organizacijos veiklos efektyvumą.

Atkreipiame dėmesį, kad socialiniams pedagogams bus organizuojamos grupinės supervizijos. Grupinių supervizijų tikslas – stiprinti supervizijų dalyvių profesines kompetencijas analizuojant ir aptariant sudėtingas darbines situacijas bei ieškant tinkamiausių sprendimų joms spręsti, padedant dalyviams atrasti naujų galimybių ir darbo formų prisitaikant prie pakitusių darbo sąlygų, reflektuojant bei dalinantis įžvalgomis su kolegomis saugioje aplinkoje.

Pažymime, kad socialinių pedagogų grupės bus formuojamos atsižvelgiant į jų darbo specifiką: 1) soc. pedagogai, dirbantys su vaikais iki 7 metų (ikimokyklinės, priešmokyklinės ugdymo įstaigos, darželiai-mokyklos); 2) soc. pedagogai, dirbantys su 7-10 metų vaikais (darželiai-mokyklos, pradinės mokyklos); 3) soc. pedagogai, dirbantys su 11-15 metų vaikais (progimnazijos, pagrindinės mokyklos); 4) soc. pedagogai, dirbantys su 16-18 metų vaikais (gimnazijos, jaunimo mokyklos, profesinės ugdymo įstaigos); 5) pedagoginės psichologinėse/ švietimo pagalbos tarnybose dirbantys soc. pedagogai; 6) daugiafunkciniuose centruose, specialiosiose mokyklose dirbantys soc. pedagogai.

Atkreipiame dėmesį, kad pedagoginių psichologinių/ švietimo pagalbos tarnybų, daugiafunkcinių centrų ir specialiųjų mokyklų socialiniams pedagogams registracija į supervizijas prasidės ateinančią savaitę.

Pažymime, kad vienos grupės supervizijų trukmė 12 akad.val. (4 susitikimai po 3 akad.val.). Supervizijos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Dalyvavimas supervizijose yra nemokamas. Grupių skaičius ribotas.

Dalyvių registracija į supervizijas vykdoma paspaudus ant aktyvios registracijos nuorodos: https://forms.gle/cmLnTrZoTfsuj6Zi9 .

Kontaktinis asmuo supervizijų organizavimo klausimais – Projektų vadovė Dovilė Nevieraitė, tel. +37062113918, el.p. projektai@pagauk.lt .