LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-279 „DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2021 m. […]

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ patirtis dalyvaujant projekte „Judame daugiau ir išradingiau“

Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ patirtis dalyvaujant projekte „Judame daugiau ir išradingiau“ Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“, savo veiklą vykdantis nuo 1991 metų, yra įvairių darbų, projektų ir įvairių iniciatyvų organizatorius bei įgyvendintojas. Lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ bendruomenė yra vertinama kaip kūrybingas, aktyvus ir darnus kolektyvas, gebantis […]

Kvietimas dalyvauti Priklausomybių prevencijos mokymuose klasių vadovams

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su patirtinio ugdymo ekspertais VšĮ Bundam gruodžio 1 d. kviečia Jus į nemokamus online mokymus klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams, psichologams, švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su mokinių tėvais, parengtus pagal metodinę priemonę „Mokinių tėvų susirinkimų vadovas priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, interneto, žaidimų ir lošimų […]

Informacija

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2549) DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2547) DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543) DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2546) […]

Kultūros ministerijos kvietimas teikti paraiškas 2020 metų premijoms

Dalijamės nuorodomis, kur rasite informaciją apie Kultūros ministerijos kvietimą teikti paraiškas 2020 metų premijoms, įskaitant kultūrinės edukacijos premiją. Pretendentus premijoms galima siūlyti iki 2020 m. lapkričio 15 d. Skelbimas: https://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kulturos-ministerija-skelbia-dokumentu-priemima-ministerijos-isteigtoms-2020-metu-premijoms-gauti Kultūrinės edukacijos premijų skyrimo nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78481510fa4811e99681cd81dcdca52c

Naujausi operacijų vadovo sprendimai

  DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2262)   DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)   DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2260)   DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ […]