Logopedijos arba specialiosios pedagogikos studijos Kaune ir Vilniuje

Gerbiami ugdymo įstaigų asociacijų atstovai, Pastaruoju metu Lietuva, kaip ir kitos šalys, daug dėmesio skiria įtraukiojo ugdymo tikslų įgyvendinimui. Mokinių ir jų ugdymosi poreikių įvairovė mokyklose pamažu tampa norma.  Valstybė deda daug pastangų, kad visi mokiniai švietimo įstaigose gautų reikiamą pagalbą, atitinkančią jų poreikius, tačiau […]

Kaičiasi kai kurie OV sprendimai, jų punktai

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO V-1261 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos … (lrs.lt) DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO V-1260 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės […]

Pedagogų profesinės kompetencijos

Atsižvelgiant į pateiktus suinteresuotų grupių ir fokusuotų grupinių diskusijų siūlymus gegužės mėn. vyks atjauninto kompetencijų aprašo ir kompetencijų vertinimo rinkinio projektų koregavimas – tikslinami kompetencijų lygmenų aprašymai, kompetencijų vertinimo kriterijai bei rodikliai. 2021 m. birželio-rugsėjo mėn. vyks pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo išbandymas. Galutinis pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų […]

Mediacijos mokymai

Kreipiamės į Jus norėdami pasiūlyti Jums 40 val. bazinius mokymus, kuriuos išklausius gausite visas teorines žinias būtinas mediatoriui, išbandysite save mediacijos simuliacijose. Baigus mokymus gausite pažymėjimą, kuris užtikrins Jums galimybę laikyti  mediatoriaus kvalifikacinį egzaminą, o jį sėkmingai išlaikius, įsirašyti į Lietuvos mediatorių sąrašą. Mokymai skirti […]

Informaciniai renginiai mokytojams dalykininkams

Kviečiame jus ir jūsų kolegas į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius mokytojams dalykininkams, skirtus susipažinti su Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais. Šią savaitę bus pristatomi gamtamokslinio ugdymo, pradinio ugdymo (socialinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo, technologijų ugdymo sričių), lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų projektais. Kviečiame […]