Ieškau socialinio pedagogo

Laba diena, ieškau socialinio pedagogo, kuris galėtų ir norėtų dalyvauti veikloje, kurios tikslas – mokyklos darbuotojų psichikos sveikatos gerinimas darbo aplinkoje. Reikalavimai būtų tokie: Socialinis pedagogas turi būti įgijęs pagalbos mokiniui specialisto metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją arba turintis ne mažesnę kaip 5 metų per […]

Kultūros ministerijos kvietimas teikti paraiškas 2020 metų premijoms

Dalijamės nuorodomis, kur rasite informaciją apie Kultūros ministerijos kvietimą teikti paraiškas 2020 metų premijoms, įskaitant kultūrinės edukacijos premiją. Pretendentus premijoms galima siūlyti iki 2020 m. lapkričio 15 d. Skelbimas: https://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kulturos-ministerija-skelbia-dokumentu-priemima-ministerijos-isteigtoms-2020-metu-premijoms-gauti Kultūrinės edukacijos premijų skyrimo nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78481510fa4811e99681cd81dcdca52c

Naujausi operacijų vadovo sprendimai

  DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2262)   DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)   DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2260)   DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ […]

Inicijuojamas kreipimasis ir prašau Jūsų pagalbos surenkant specialistų parašus

Laba diena, esu Diana, Šakių PPT l.e. p. direktorė. Kartu su Jūrate Ruške inicijuojam kreipimasi ir prašau Jūsų pagalbos surenkant specialistų parašus. Kreipsimės į LR Prezidentą, ministrą A. Monkevičių, Seimo narius dėl švietimo pagalbos specialistų diskriminacijos ir nelygybės įtvirtintos įstatymuose. Būsiu dėkinga, jeigu pasirašiusiųjų lentelę […]

www.ugda.lt – į pagalbą mokytojui

Leidykla „UGDA“ įkurta 2003 m. Nuo to laiko pagrindinis leidyklos siekis – šviesi ateitis ir kokybiškas mokslas. Būtent dėl šių priežasčių visa leidyklos komanda leidžia kokybiškus leidinius, kurie padeda ne tik užtikrinti kokybišką mokslą, efektyvų pasiruošimą egzaminams, bet ir ugdyti visapusiškai išprususį jauną žmogų. Plačiau […]

Nemokama  informacinė sistema SMIS

Kviečiame Jus pasinaudoti  nemokama  informacine sistema SMIS (www.smis.lt), jeigu dar nesate joje užsiregistravę. Jūs galėsite veltui naudotis visa sistemoje esančia informacine medžiaga, užsiregistravę joje ir aktyvavę šį prisijungimą savo el. pašte. Prašome Jūsų šiuo pasiūlymu pasidalinti su savo mokiniais, kolegomis. Pridedame detalesnę informaciją, nusakydami prisiregistravimo žingsnius. Teisinio raštingumo ir kitų […]

Kviečiame teikti nuomonę dėl Švietimo įstatymo straipsnių keitimo

Kviečiame teikti nuomonę dėl Švietimo įstatymo straipsnių keitimo pagrindimo aiškinamąjį raštą ir projektą. 2020-09-09 SI – aiškinamasis 2020-09-09 SI – lyginamasis 2020-09-09 SI – projektas Laimutė Jankauskienė_2020 09 16 Linas Slušnys_2020.09.16 LRP_lygus startas_2020.09.16 Dalinkitės su  savo kolegomis, poskyrių nariais. Gražios dienos linkėdama, Saulė