Šiandieninis pasaulis tapo toks susietas, kad jo iššūkius priimti ir įveikti gali tik lyderio savybes turintis asmuo. Lyderis – ateities augimo varomoji jėga, lemianti geresnius rezultatus visose srityse. Atlikti tyrimai patvirtina, kad lyderiui nebepakanka turėti tik išlavintus profesinius įgūdžius, būtina turėti tinkamas socialines ir emocines kompetencijas, tesiningą požiūrį į inovacijas ir pastarųjų plėtrą.


Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kviečia į išskirtinę tarptautinę konferenciją, kurios esminis tikslas – drauge su švietimo ir verslo ekspertais pažvelgti ir aiškiai suprasti socialinio emocinio ugdymo(si) svarbą, suvokti technologijų progresą ir reikšmę kasdieniniame gyvenime, pateikti konkrečius metodus, kaip planuoti pokyčius ir siekti jų asmeniškai bei mokymo įstaigose, norint įgalinti šiuolaikinį jaunimą imtis lyderystės veikiant.

Kaina 62 eur

data 2018 10 1

Vieta :Vilnius  Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20

 

www.pedagogas.lt

www.edukatoriai.lt