Kvietimas dalyvauti Priklausomybių prevencijos mokymuose klasių vadovams

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su patirtinio ugdymo ekspertais VšĮ Bundam gruodžio 1 d. kviečia Jus į nemokamus online mokymus klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams, psichologams, švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su mokinių tėvais, parengtus pagal metodinę priemonę „Mokinių tėvų susirinkimų vadovas priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, interneto, žaidimų ir lošimų […]

Informacija

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2549) DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2547) DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543) DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2546) […]