Kvietimas dalyvauti Priklausomybių prevencijos mokymuose klasių vadovams

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su patirtinio ugdymo ekspertais VšĮ Bundam gruodžio 1 d. kviečia Jus į nemokamus online mokymus klasių auklėtojams, socialiniams pedagogams, psichologams, švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su mokinių tėvais, parengtus pagal metodinę priemonę „Mokinių tėvų susirinkimų vadovas priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, interneto, žaidimų ir lošimų […]

Informacija

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2549) DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO, NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2547) DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2543) DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2546) […]

Kultūros ministerijos kvietimas teikti paraiškas 2020 metų premijoms

Dalijamės nuorodomis, kur rasite informaciją apie Kultūros ministerijos kvietimą teikti paraiškas 2020 metų premijoms, įskaitant kultūrinės edukacijos premiją. Pretendentus premijoms galima siūlyti iki 2020 m. lapkričio 15 d. Skelbimas: https://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kulturos-ministerija-skelbia-dokumentu-priemima-ministerijos-isteigtoms-2020-metu-premijoms-gauti Kultūrinės edukacijos premijų skyrimo nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78481510fa4811e99681cd81dcdca52c

Naujausi operacijų vadovo sprendimai

  DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2262)   DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)   DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2260)   DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ […]

Inicijuojamas kreipimasis ir prašau Jūsų pagalbos surenkant specialistų parašus

Laba diena, esu Diana, Šakių PPT l.e. p. direktorė. Kartu su Jūrate Ruške inicijuojam kreipimasi ir prašau Jūsų pagalbos surenkant specialistų parašus. Kreipsimės į LR Prezidentą, ministrą A. Monkevičių, Seimo narius dėl švietimo pagalbos specialistų diskriminacijos ir nelygybės įtvirtintos įstatymuose. Būsiu dėkinga, jeigu pasirašiusiųjų lentelę […]

www.ugda.lt – į pagalbą mokytojui

Leidykla „UGDA“ įkurta 2003 m. Nuo to laiko pagrindinis leidyklos siekis – šviesi ateitis ir kokybiškas mokslas. Būtent dėl šių priežasčių visa leidyklos komanda leidžia kokybiškus leidinius, kurie padeda ne tik užtikrinti kokybišką mokslą, efektyvų pasiruošimą egzaminams, bet ir ugdyti visapusiškai išprususį jauną žmogų. Plačiau […]