Naujausi operacijų vadovo sprendimai

  DĖL AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2262)   DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)   DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2260)   DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ […]