Kultūros ministerijos kvietimas teikti paraiškas 2020 metų premijoms

Dalijamės nuorodomis, kur rasite informaciją apie Kultūros ministerijos kvietimą teikti paraiškas 2020 metų premijoms, įskaitant kultūrinės edukacijos premiją. Pretendentus premijoms galima siūlyti iki 2020 m. lapkričio 15 d. Skelbimas: https://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kulturos-ministerija-skelbia-dokumentu-priemima-ministerijos-isteigtoms-2020-metu-premijoms-gauti Kultūrinės edukacijos premijų skyrimo nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78481510fa4811e99681cd81dcdca52c