Pirmoji nacionalinė „Penkių pojūčių“ konferencija įvyko 2020 metais prieš pat pandemijos įsisiūbavimą. Tada kalbėjome apie holistinį darbą su vaikais, turinčiais raidos iššūkių, iš teorinės ir praktinės pusių. Geriausi, mūsų nuomone, Lietuvos specialistai pasakojo apie dailės, muzikos, kūno judesioDIRfloortimeTOMATIS terapijas, čia pat išbandėme ir Sensorinės įrangos, ir „juodojo“ kambario ypatumus. Pernai sulaukę daugiau nei 6000 „realių“ ir „nuotolinių“ dalyvių, tikime, kad šiais metais galime žengti dar vieną žingsnį ir įdėmiai panagrinėti, kaip nacionaliniu lygmeniu pasiekti efektyvios, ilgalaikės ir nuoseklios pagalbos visoms šeimoms, kurios susiduria su raidos iššūkiais.

Šią daugiasluoksnę problemą galima analizuoti įvairiais aspektais.  Žinoma, visuomet norisi atrasti spragas ir jas „užkamšyti“ ir visuomet kyla diskusija, kurios spragos pačios didžiausios ir svarbiausios bei, kas už jas ir jų taisymą atsakingas. Penkių pojūčių komanda konferencijos dalyviams siūlo prie šios temos prieiti labai pragmatiškai ir į problemas pažiūrėti iš Šeimos taško. INDIVIDUALIOS ŠEIMŲ ATVEJŲ VADYBOS perspektyvos.

Lietuvoje nuolat kyla įvairių iniciatyvų  tiek savivaldybių lygmenyje, tiek nacionaliniame, tiek NVO sektoriuje. Ir tai puiku, deja, tokiai veiklai pritaikytos sistemos trūksta. Girdime kalbas apie vieno langelio galimybes – kad šeima, susidurianti su socialinėmis, sveikatos ar psichologinėmis problemomis galėtų ateiti į vieną vietą ir viską sužinoti, gauti pagalbos planą, nuolatinį palaikymą ir profesionalią, kompetentingą atvejo vadybą, – o matome, kad realybėje tokie ketinimai nerealizuojami ir neatliepia sunkumų turinčių šeimų lūkesčių.

Šių (2021) metų konferencijai keliame ambicingą tikslą: norime labai aiškiai apibrėžti, kokia šeimų atvejų vadybos metodika ir sistema galėtų pretenduoti į valstybinio lygmens efektyvią, ilaglaikę, visapusišką ir nuoseklią pagalbą. Todėl kviesdami visus partnerius, dirbančius su šeimomis,  prašome jų koncentruotis ne į tai, kas jau pasiekta – suprantame, kad dokumentų, kuriuose viskas išdėstyta labai kokybiškai yra ne vienas, bet į tai, kas trukdo pasiekti realių rezultatų.

Šeimų atvejų vadyba nėra paprastas darbas. Lietuvoje jį pirmiausia turėtų dirbti socialiniai darbuotojai.  O gal ne tik jie? Ką šiame darbe būtina išmanyti? Kokie praktiniai iššūkiai atsiranda, kai tiek valstybinės, tiek privačios, tiek nevyriausybinės įstaigos neturi noro bendradarbiauti? Ką gali padaryti visos įstaigos, kad pagalba šeimai, patiriančiai raidos iššūkių, per nuoseklų ir profesionalų atvejo vadybininkavimą būtų visapusiška ir efektyvi?

Jei esate švietimo specialistas, ką norite ar turite žinoti apie raidos sutrikimus, galimą ir tinkamą nefragmentuotą pagalbą ne tik vaikui, bet ir šeimai?

Jei esate terapeutas, su kuo matote poreikį bendradarbiauti, kad jūsų kliento atvejis būtų visapusiškai išanalizuotas?

Ar tikite, kad jau visos su šeimomis dirbančios įstaigos subrendo dirbti surėmę pečius? Jei ne – ką būtina daryti?

Profesionalių specialistų trūkumas, fragmentuotas sisteminis požiūris, atsakomybės ir iniciatyvos vengimas, stereotipai ir dar galybė kitų klausimų nuolat sukasi visų susirūpinusių galvose.

Konferencijos metu ieškosime ir, tikėkimės, rasime atsakymus į bent dalį šių klausimų.

Mūsų visų pagrindinis tikslas – rasti tą atramos tašką, kuris leistų išjudinti įvairių įstaigų potencijas ir leistų ne tik suprasti, kodėl visapusė parama šeimai  dar neteikiama, bet  ir KĄ DARYTI, KAD ŠEIMOS JOS SULAUKTŲ?

Konferencijoje kviečiame dalyvauti:

  • Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir Sporto ministerijų atstovus;
  • Vaiko raidos centrų vadovus,
  • Socialinių darbuotojų, pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, meno terapeutų, kūno judesio terapeutų asociacijų atstovus;
  • Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su raidos iššūkiais atstovus;
  • Privačių terapinių centrų atstovus;
  • Pedagoginių psichologinių tarnybų ir kitų valstybinių įstaigų, užsiimančių šiais klausimais atstovus;
  • Socialinės, švietimo pagalbos centrų ir savivaldybių atstovus;
  • Mokslininkus, kurie ruošia ar/ir gilinasi į nurodytas temas.

Penkių pojūčių komanda drąsiai, gal kiek ambicingai, nori tapti dar vienu aktyviu proceso dalyviu, kuris bando pasiekti rimtą pokytį, tam reikia Jūsų visų paramos, motyvacijos, dėmesio ir įsipareigojimo (SAU), kad nepasiduosime, kol nors viena, mums aktuali visuomenės grupė nejaus, kad yra verta profesionalios pagalbos ir, be abejo, ją gaunanti.

Jei esate vienas TOKIŲ žmonių, kviečiame registruotis į Penkių pojūčių organizuojamą konferenciją Vilniaus Mokytojų namuose spalio 28 d.

Dalyvavimo kaina – 20 eurų. Numatomas dalyvių skaičius – 100 žmonių. Galimybių pasas būtinas – bus tikrinamas prie durų. 

Jei negalite atvykti, tačiau norite dalyvauti – pusę konferencijos pranešimų (teorinių) galėsite stebėti transliacijos metu – tokiu atveju taip pat prašome pildyti registracijos formą ir nurodyti, kad dalyvausite nuotoliniu būdu (kaina – 7 eurai).