Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kviečia iki rugsėjo 24 d. dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir su narkotikais susijusios žalos klausimais iki 2035 metų projekto ir atsakyti į klausimus apie formuojamą valstybės politikos kryptį psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės, vartojimo prevencijos ir su narkotikų vartojimu susijusios žalos klausimais iki 2035 metų. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, bus tobulinamas Nacionalinės darbotvarkės projektas, kuriuo siekiama nustatyti ilgalaikius, faktiniais duomenimis pagrįstus, subalansuotus, žmogaus teises užtikrinančius šios srities klausimų sprendimo tikslus bei uždavinius.

Tikimasi, kad viešosios konsultacijos duomenys atspindės visuomenės nuomonę, kaip turėtų būti sprendžiami psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės, vartojimo prevencijos ir su vartojimu susijusios žalos klausimai.

 

Apklausą rasite čia: https://forms.gle/E3yXt3SUrBsQRxcs9

Daugiau informacijos: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/apklausa-del-formuojamos-narkotiku-tabako-ir-alkoholio-kontroles-vartojimo-prevencijos-ir-su-narkotiku-vartojimu-susijusios-zalos-klausimu-sprendimo-politikos

Nacionalinės darbotvarkės vizija – saugesnė ir sveikesnė šalis, kurioje kiekvienam žmogui padedama išvengti ar sumažinti alkoholio, tabako ir narkotikų daromą žalą, taip pat sudaromos galimybės rūpintis savo, šeimos ir bendruomenės narių sveikata, socialine ir ekonomine gerove.