Apskritojo stalo diskusija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje

Diskusijos dalyvius iš 36 savivaldybių (švietimo ir ugdymo skyrių specialistus, socialinių pedagogų metodinių būrelių pirmininkus bei mokslininkus) taip pat pasveikino ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės bei Socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė. Džiugiais sveikinimais ir linkėjimais pasidalino Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

 

Diskusijoje buvo pristatyti nacionalinio tyrimo „Socialinio pedagogo pareigybės kontekstualumas Lietuvos ugdymo įstaigose“ rezultatai, kuriuos parengė dr. Gintarė Edintaitė. Tyrimo detalėms labai išsamias įžvalgas pateikė Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė, primindama ne tik  vyriausybinių programų prioritetus, tačiau ir kompleksiškai teikiamos šivetmo pagalbos galimybes. Gerąsias patirtis pristatė Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas doc.dr. Antanas Bagdonas, Kauno „Saulės“ gimnazijos administracinė komanda, Anykščių J. Biliūno gimnazijos, Kauno Lapių pagrindinės mokyklos direktoriai, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotojos Monikos Bilotienės teikimu.

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė pristatė 12 savivaldybių teiktus siūlymus dėl socialinio pareigybės instrukcijos redakcijos, buvo išdiskutuoti sąlyčio taškai su klasės vadovais, socialinio aprūpinimo klausimų pareigybėje detalės. Atestaciniais klausimais socialinius pedagogus ir kitus diskusijos dalyvius konsultavo Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Audronė Razmantienė. Socialiniai pedagogai labiausiai kritikavo nemokamo maitinimo priežiūros klausimus, darbo laiko apskaitą, kurioje ne mažiau nei 50 procentų darbo  laiko praleidžiama įstaigoje. Buvo išsakyta būtinybė daugiau dėmesio skirti švietimo įstaigų vadovų mokymams apie pagalbos specialistų veiklas.

Pasibaigus diskusijai visi pageidaujantys buvo pakviesti į ekskursiją po Vilnių. Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorę bei valdybą priėmė Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, kuris pažadėjo remti ir padėti asociacijos veiklose bei talkinti jų sklaidoje.

Asociacijos narių ir valdybos vardu, nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiajam specialistui Algimantui Šimaičiui už pagalbą organizuojant šį renginį Ir didis nuoširdus ačiū mūsų generaliniam rėmėjui – mineraliniam vandeniui „Rasa“ už numalšintą troškulį karštų diskusijų metu.

Apskritojo stalo diskusijos rezoliucija.

Direktorė Saulė Šerėnienė

(nuotraukos Renatos Česnavičienės)