Įvyko Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos tarptautinė praktinė konferencija

Tarptautinė praktinė konferencija „Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“, skirta Šeimos metams paminėti Kauno A. Stulginskio mokykloje daugiafunkciame centre. Balandžio 24 d. Kauno A. Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre vyko tarptautinė konferencija, skirta Šeimos metams paminėti, kurią organizavo mokyklos bendruomenė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija bei lopšelis […]

Paroda

Paroda, kuri nustebino išsamumu – „Švietimo tobulinimo veiksnių vingiai,  įgalinantys užtikrinti vaiko gerovę“Kauno A. Stulginskio mokykloje DC. Siekdami sudėti akcentus esminiams tarptautinės konferencijos „Švietimo tobulinimo veiksniai, užtikrinantys vaiko gerovę“ veiklos konstruktams, organizavome parodą švietimo pagalbos specialistams, įstaigų vadovams bei pavaduotojams ugdymui. Parodoje savo struktūriškumu labai […]

Bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis, kuriant SEU vasaros akademiją

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su penkiomis Lietuvos mokyklomis: Kauno Dainavos pagrindine, Joniškio raj. Gataučių Marcės Katiliūtės, Pasvalio specialiąja, Jonavos Lietavos, Alytaus „Šaltinių“ pagrindinė mokyklomis dėl efektyvaus ir progresyvaus bendradarbiavimo, kuriant SEU ( socialinių emocijų ugdymo)  vasaros akademiją, kuri skirta  11-12 metų […]

Apskritojo stalo diskusija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje

Diskusijos dalyvius iš 36 savivaldybių (švietimo ir ugdymo skyrių specialistus, socialinių pedagogų metodinių būrelių pirmininkus bei mokslininkus) taip pat pasveikino ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės bei Socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė. Džiugiais sveikinimais ir linkėjimais pasidalino Pasvalio rajono savivaldybės meras […]

Praktinis edukacinių idėjų inkubatorius

Balandžio 14 d. Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje. „Visavertės švietimo pagalbos užtikrinimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo įstaigose“ PROGRAMA REGISTRACIJOS (DALYVIŲ) SĄRAŠAS

Susitikimas su Pasvalio savivaldybės vadovais

Vasario 19 d. Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė ir valdybos pirmininkas Tomas Morkūnas lankėsi Pasvalio rajono savivaldybėje. Asociacijos delegaciją priėmė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas bei savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas. Aptartos asociacijos ir Pasvalio rajono savivaldybės bendradarbiavimo gairės […]

Mokymai Pasvalyje

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė ir valdybos pirmininkas Tomas Morkūnas Pasvalio regiono vaiko gerovės specialistams ir švietimo įstaigų vadovams bei pavaduotojams 2014 m. vasario 19 d. rengė 6 val. kvalifikacinį seminarą „Edukacinių motyvuojančių aplinkų kūrimas bei mikroklimato vadyba“. Seminare dalyvavę specialistai ir vadovai […]

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos gairės pristatytos Švietimo ir mokslo viceministrei

Vasario 18 dieną 10 val. Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos (toliau – LŠPA) valdyba su direktore, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Kolegijų salėje, susitiko su viceministre Edita Tamošiūnaite, kuruojančia švietimo pagalbą. Susitikime dalyvavo ŠMM vyr. specialistas Algimantas Šimaitis, vyr. specialistė Teresa Aidukienė, kuruojanti specialiąją pagalbą, SPPC direktorės […]