Išrinkti Asociacijos regionų vadovai

Skelbiame Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos regionų vadovus:

Olia Iljina – Vilniaus regionas;

Onutė Bernatavičienė – Alytaus regionas;
Lina Bagdanavičienė – Kauno regionas;
Loreta Petrauskienė – Panevėžio regionas;
Juventa Jurgelienė – Klaipėdos regionas.