BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS- KVIEČIAMI RENGĖJAI

Informuojame, kad kviečiame teikti siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui.

 

Gairės nusako bendrųjų programų atnaujinimo tikslą, uždavinius, siektinus ugdymo rezultatus ir atnaujintų programų sandarą. Šios gairės bus tikslinamos, atsižvelgus į gautus pasiūlymus ir pastabas.

Numatoma, kad naujas ugdymo turinys būtų daugiau orientuotas į individualų ugdymą, labiau atliepiantį kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, aprėptų didesnę mokymo būdų ir formų įvairovę, pirmenybę teiktų ne žinioms, o gebėjimams.

 

Visi redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt

Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis bus vadovaujamasi atnaujinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

 

Pasiūlymus pateikite užpildydami nustatytą formą: https://www.mokykla2030.lt/ (pasiūlymus prašome teikti skiltyje „Siūlymai Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto tobulinimui“).

 

Su bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektu galite susipažinti čia: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2018/11/Bendruju-programu-atnaujinimo-gaires_2018-11-21.pdf

 

Konsoliduotus asociacijos pasiūlymus prašome teikti iki 2019 m. sausio 2 d. Iš anksto dėkojame!