Darželis į kurį nori kiekvienas vaikas arba ikimokyklinis ugdymas KITAIP

 

Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija
Lina Bagdanavičienė, Kauno l/d „Želmenėlis“

Ikimokyklinio ugdymo svarba ir jo organizavimas kitaip labiausiai parūpo Kauno l/d „Želmenėlis“ komandai, kuri drauge su Lietuvos švietimo pagalbos asociacija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru pakvietė ikimokyklinių įstaigų vadovus, pavaduotojus ir pedagogus į triciklę respublikinę konferenciją „Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ką galime padaryti kitaip?“, kurioje dalyvavo atstovai iš 14 savivaldybių, 55 ugdymo įstaigų, parengę parodai 89 stendinius pranešimus.

Pirmoji konferencijos dalis- edukacinis praktikumas „Sėkmės indikatorius- kitaip“ , vykęs l/d „Želmenėlyje“ pakvietė darželių vadovus ir pavaduotojus pažaisti kartu su personažais- Varliuku Želmiu, Išmaniuoju Voru ir Bailiuoju Liūtu. Direktoriams su pavaduotojais teko atlikti mankštą, voro užduotis ir įgyvendinti Varliaus edukacines svajones, kad gauti želmenų, kurių pasiimti ir susirinko svečiai. Netradicinėse veiklose dalyvavusi LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė liko sužavėta tokiomis veiklomis ir tokiu įdirbiu vienoje įstaigoje, ragindama specialistus tokių metodinių veiklų sklaidą plėsti respublikoje, rašyti apie ją ir rodyti kolegoms.

 

Antroji dalis- plenarinis posėdis, kuris jau buvo pradėtas KITAIP. Jį pradėjo „Želmenėlio“ personažai – Varlius, Liūtas ir Voras šokio ritmu. Dalyvius pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, išreikšdamas lūkestį, kad darželio auklėtojas yra labai svarbus ir reikalingas vaikui ir ugdymo prioritetai negali eiti nuošalėn, susirinkusiuosius sveikinęs Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, įteikdamas padėkas sumanytojams, Seimo narė Orinta Leiputė, pasidžiaugdama, kad ji taip pat yra šio ugdymo dalis, kad auditorijoje galbūt yra jos bendramokslių, kad jai labai svarbus darželio pedagogas. Pranešimus skaitė Teresa Aidukienė kalbėjo apie įtraukųjį ugdymą, kuris itin svarbus specialiųjų poreikių turintiems vaikams, taip pat jo specifiniai dėmenys, kurie gali padėti vaikui kokybiškai leisti laiką darželyje. Ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos direktorė Liucija Milašauskienė kalbėjo susirinkusiems apie perėjimą vaiko iš darželio į mokyklą, kokie yra skirtumai ir kaitos dėmenys ir kiek svarbu mažąjį ugdymo proceso dalyvį pervesti suteikiant kuo mažiau išgyvenimų. Kauno l/d „Želmenėlis“ direktorė Lina Bagdanavičienė kalbėjo apie XXI a. Iššūkius darželio vadovui, kurį aplanko Z kartos vaikai. Koks turėtų tapti vadovas, koks pedagogas, kokios savybės turi derėti tarpusavy, kad tokiam vaikui būtų tikrai gera. Plenarinį posėdį apibendrinusi Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė teigė, kad konferencijos tikslas nebuvo mokyti susirinkusiųjų, o tik išgryninti gerąsias patirtis ir suteikti žinių, ką galima padaryti kitaip. Dalyvių gausa, pranešimų kokybe pasidžiaugusi Kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė, įteikė padėkas komandai, kuri dirbo, kad ši konferencija įvyktų.

Trečioji dalis- netradicinių vizualizuotų stendinių pranešimų paroda „Laimingas darželinukas – kitaip“ buvo įstaigų komandų kūrybinės veiklos dalis. Parodos svečius pasitiko kojinių medis, vienkartinė nata su veiklomis, idėjų širma ir kitokie stendiniai sprendimai. Arti šimto puikių darbų papuošę Kvalifikacijos centro biblioteką lauks lankytojų iki 2015 m. vasario 27 d.

Klausant konferencijos dalyvių atsiliepimų, kas patiko labiausiai- tai pati forma. Pedagogai ir vadovai išreiškė nuomonę, kad jau pabodę klausytis standartinių kalbų, stebėti pateiktis ir galvoti, kad tai, ką daro jie nėra tinkama. Ši konferencija buvo struktūriškai KITAIP, bet eksperimentas pavyko ir džiugino dalyvius- toks ir buvo jos tikslas. Lieka tikėtis, kad ji tokia nebus paskutinė.