LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS DĖL TIKSLINĖMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ IŠTYRIMO GREITAISIAIS TESTAIS ORGANIZAVIMO

Parsisiųsti Adobe PDF formatu