DĖL MOKYTOJŲ REIKALAVIMŲ PALAIKYMO

Mieli kolegos, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai, vadovai

Manydami, kad esame demokratinės visuomenės vertinga dalis, ir siekdami aiškiai išsakyti palaikymą, siekiantiems darbo pobūdžio vertų algų, kviečiame Jus savo pritarimą išsakyti vaiko rankelės antspaudu su užrašu “Vienybė težydi” įklijuotame ugdymo įstaigos lange  . Nebūtinai visoje įstaigoje, tai gali būti vieno kabineto langas. Siųskite mums foto :saulesereniene@gmail.com ir mes pasidalinsime asociacijos FB paskyroje. Tai bus mūsų visų žodis !