IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ DĖMESIUI

Kviečiame naudotis patogiu ir įdomiu portalu: www.pasakosaugimui.lt Manome, kad tai naudinga įvairinant ugdymo procesą.