KONFERENCIJA SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS!

2015 m. spalio 26 dieną Vilniaus miesto-psichologinė-pedagoginė tarnyba kartu su Vilniaus Žemynos progimnazija organizuoja konferenciją:
„Vertybės. Vertybių ugdymas ir puoselėjimas švietimo įstaigoje“.

Konferencijos tikslas – atskleisti vertybių ugdymo ir puoselėjimo svarbą švietimo įstaigoje,  jų perteikimo galimybes ir būdus; plėtoti gerosios darbo patirties sklaidą tarp bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenės narių, socialinių partnerių. Konferencijoje gali dalyvauti  bendrojo lavinimo mokyklų vadovai,  klasių vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Kviečiame šioje konferencijoje dalyvauti ir Jūsų mokyklos atstovus.

Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymos.

<Konferencijos nuostatai>