Kvietimas į apskritojo stalo diskusiją

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia į socialinių pedagogų apskritojo stalo diskusiją
Efektyvus socialinės pedagoginės pagalbos teikimas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Diskusija vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (Ateities g. 44, Vilnius), 2016 m. balandžio 18 d. 13.00 val.<NUOSTATAI>