Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos gairės pristatytos Švietimo ir mokslo viceministrei

Vasario 18 dieną 10 val. Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos (toliau – LŠPA) valdyba su direktore, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Kolegijų salėje, susitiko su viceministre Edita Tamošiūnaite, kuruojančia švietimo pagalbą. Susitikime dalyvavo ŠMM vyr. specialistas Algimantas Šimaitis, vyr. specialistė Teresa Aidukienė, kuruojanti specialiąją pagalbą, SPPC direktorės pavaduotoja Rita Kišonienė, psichologijos skyriaus pavaduotoja Vida Gudauskienė, socialinė pedagogė Sandra Valantiejienė.
Pokalbio metu įvardytos esminės socialinių pedagogų pareigybės problemos, pristatytos LŠPA veiklos, pasirengta apskritojo stalo diskusijai kovo 13-ąją dieną.