Maloniai kviečiame 2020 m. rugsėjo mėnesį dalyvauti susitikimuose nuotoliniu būdu, kurių metu bus pristatomos įvairios inovacijos apie skaitmeninius mokymo įrankius ir priemones, mokymo metodikas, skirtas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti, ir skaitmenines mokymo aplinkas.

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 dienai iki renginio pradžios.

Pateikiame rugsėjo mėnesio susitikimų nuotoliniu būdu grafiką:

 

2020 m. rugsėjo 15 d. 15.3017.00 val.

Sprendimai, užtikrinantys kokybišką mokytojo ir mokinio interakciją, dirbant nuotoliniu būdu ir pritaikius atstumo laikymosi apribojimus, UAB ,,Officeday“

Bus pristatomi Microsoft 365 A1 ir A3 planai, aptariama, kaip teisingai juos derinti. Supažindinama, kokias priemones naudoti ir kaip sukurti efektyvią mokymosi erdvę, išlaikant atstumus tarp mokinių.

Registruotis

 

2020 m. rugsėjo 16 d. 15.3017.00 val.

,,Tyrinėtojo rinkinys“ nuotolinėms ir įprastoms pamokoms, VšĮ ,,Edulandas“

Susitikimo metu VšĮ ,,Edulandas“ atstovai pristatys individualius STEAM užduočių rinkinius įvairių klasių mokiniams (pasaulio pažinimas 1–4 kl., gamta ir žmogus 5–6 kl., integruotas gamtos mokslų kursas 5–8 kl.). Nuotolinio mokymosi atveju (ir ne tik) užduočių rinkiniai galėtų būti kiekvieno besimokančiojo namuose ir sudaryti galimybes užpildyti tyrinėjimo, eksperimentavimo ir praktinių užduočių atlikimo spragas.

VšĮ ,,Edulandas“ specialistai šiuos rinkinius išbandė organizuodami nuotolinius STEAM būrelius. Jie sėkmingai gali būti pritaikomi ir formaliajam ugdymui, ypač mokyklose, kurios prioritetiškai pasirinkusios STEAM, gamtamokslinį, inžinerinį ugdymą. Tokie užduočių rinkiniai paįvairins nuotolinio ugdymo procesą, sudarys galimybes derinti virtualius ir ,,gyvus“ eksperimentus ir toliau ugdys praktinius gebėjimus bei neleis užmiršti tiriamųjų darbų atlikimo technikos.

Registruotis

 

2020 m. rugsėjo 22 d. 15.3017.00 val.

Vadovėlis. Online „Gyvų“ vadovėlių erdvė, UAB ,,Vadovėlis Online“

UAB ,,Vadovėlis Online“ atstovauja inovacijų bendrovei, kuriančiai pažangias naujoves švietimo sistemai. Bendrovė yra sukūrusi inovatyvią mokymų platformą EDUCTON, kurioje pateikiama interaktyvi skaitmeninė mokomoji medžiaga ir priemonės darbui su ja.

Susitikimo metu UAB ,,Vadovėlis Online“ atstovai pristatys „Gyvų“ vadovėlių erdvę, skirtą mokykloms, leidykloms ir individualiems  mokymo priemonių kūrėjams. Bus galima išgirsti, kaip lengva personalizuoti vadovėlių turinį (iš kelių vadovėlių jungti informaciją, pašalinti mokymui nereikalingas dalis, pridėti papildomą informaciją, skirstyti vadovėlio medžiagą pagal mokymosi temas ir kt.), ir atrasti daugelį kitų įdomių ir naudingų sprendimų. Visa patalpinta mokomoji medžiaga yra automatiškai įgarsinama – sukuriama integrali audioknyga. Tai palengvina medžiagos įsisavinimą regos negalią turintiems mokiniams arba tiems, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.

Registruotis

 

2020 m. rugsėjo 23 d. 15.3017.00 val.

Edukaciniai robotai Photon, UAB ,,Lantelis“

Susitikimo metu bus pristatomas edukacinis įrankis ,,Photon Robot“, padedantis ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams vesti įvairias pamokas – nuo programavimo iki matematikos ir kalbų. Gausa interaktyvių jutiklių idealiai paįvairina pamokas. Šis įrankis gali reaguoti į aplinką, skleisti garsus, rodyti emocijas, keisti spalvas ir suteikti daugiau galimybių. Dėl papildomų mokymo scenarijų, pristatomų su kiekvienu robotu, dirbti su „Photon“ ir vesti pamokas tampa labai paprasta. Įrankis suprojektuotas taip, kad būtų lengvai pritaikomas ir dinamiškas – atitinkantis mokyklos aplinkos reikalavimus. „Photon“ paskirtis yra supažindinti vaikus su naujomis technologijomis. Svarbu paminėti, kad visos programėlės, aplikacijos, turinys, mokomosios knygos yra lietuvių kalba. Mokymus ves Gedimino miesto mokyklos darželio direktorė Laura Stankevičiūtė.

Registruotis

 

2020 m. rugsėjo 29 d. 15.3017.00 val.

Priemonės STEM ugdymui. Platforma eLKlasė, UAB ,,Mokslo technologijos“

Susitikimo metu UAB ,,Mokslo technologijos“ atstovai pristatys priemones Cornelsen, Vernier gamtamoksliniam (STEM) ugdymui ir platformą eLKlasė. Sužinosite, kad Cornelsen – tai gamtos mokslų rinkiniai, skirti praktiniams užsiėmimams, tinkami kelioms darbo grupėms. Rinkiniuose yra visos reikalingos priemonės ir eksperimentų aprašai. Priklausomai nuo amžiaus grupės rinkiniai pritaikyti ikimokykliniam, pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui. Pagal temas galima rinktis iš universalių, specializuotų arba teminių rinkinių. O Vernier tai įranga, skirta skaitmeninėms gamtos mokslų laboratorijoms.

Išgirsite, kad eLKlasė tai pirmoji lietuviška nuotolinių mokymų valdymo platforma, skirta tiek mokytojams, tiek mokiniams. eLKlasėje mokytojas paprastai ir lengvai pats gali kurti e. pamokas bei testus (įkelti į eLKlasę įvairaus formato turimus failus), priskirti juos savo klasės mokiniams, matyti, kaip jie atlieka užduotis, testus, bei vertinti mokinių progresą, stebėti statistiką. eLKlasėje yra galimybė organizuoti tiesiogines video pamokas internetu.

Registruotis

 

2020 m. rugsėjo 30 d. 15.3017.00 val.

Pilietis per 31 valandą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto atstovai pristatys nemokamą medžiagą, skirtą dorinio ugdymo, pilietiškumo ir ekonomikos mokytojams, mokantiems 9–12 klasių mokinius. Integruotos socialinio ugdymo pamokos aktualiausioms visuomenės problemoms nagrinėti: ar robotai atims mūsų darbus? Kas geriau – 400 eurų pašalpa ar 400 eurų atlyginimas? Per pasaulį ritasi populizmas: banga ar cunamis? Aplinkai draugiškas verslas: mitas ar realybė? Išgirsite ir daug kitų smagių ir mąstyti provokuojančių temų. Medžiaga yra pateikta interneto platformoje. Kiekvienai temai yra sukurti unikalūs vaizdo klipai, įvairios užduotys, idėjos projektinei veiklai; patarimai mokytojams, norintiems bendradarbiauti.

Registruotis

 

Rita Baškienė

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento

Mokymo priemonių skyriaus metodininkė

El. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt