Rinkosi socialinės pedagogikos profesionalai

Kovo 25 d. Lietuvos edukologijos universitete susirinko mokslininkų,  socialinių pedagogų praktikų, mokyklų vadovų būrys bendram tikslui – parengti du svarbius dokumentus:
“Dėl socialinių pedagogų veiklos siekiant vaiko gerovės”
“Dėl prielaidų socialinės pedagoginės pagalbos kokybės gerinimui”.
Su kuriais kviečiame susipažinti žemiau pridėtuose dokumentuose.
Apie tolimesnius dokumentų “likimus” ir eigą Jus būtinai informuosime portale www.socped.lt

<REZOLIUCIJA>