Siūlome darbą su kontaktais

Laba diena, ieškau socialinio pedagogo, kuris galėtų ir norėtų dalyvauti veikloje, kurios tikslas – mokyklos darbuotojų psichikos sveikatos gerinimas darbo aplinkoje.

Reikalavimai būtų tokie:
Socialinis pedagogas turi būti įgijęs pagalbos mokiniui specialisto metodininko ar eksperto
kvalifikacinę kategoriją arba turintis ne mažesnę kaip 5 metų per paskutinius 7 metus socialinio
pedagogo darbo patirtį mokykloje, švietimo pagalbos tarnyboje arba pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Ar domintų Jus darbas? Atitinkate keliamus reikalavimus?