Siūlome dirbti su jaunais žmonėmis neformaliose jų susibūrimo vietose, skatinti jaunų žmonių asmeninį ir socialinį tobulėjimą, stiprinti jauno žmogaus prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus ir socializaciją.
Darbo specifika:
– Mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime;
– Megzti santykius su sunkumų patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, kuriam reikia pagalbos, palaikymo ir kuris negali dalyvauti ir (ar) nedalyvauja su jaunimu dirbančios organizacijos veikloje;
– Padėti jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje, atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti jį naudotis įvairiomis savivaldybės teritorijoje jaunam žmogui teikiamomis paslaugomis;
– Tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesams.
Reikalavimai:
– Socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo arba psichologo išsilavinimas;
– Darbui su jaunimu gatvėje reikalingi įgūdžiai ir motyvacija;
– Rusų, lenkų kalbos žinios – didelis privalumas.
Siūlome:
– Darbą 0.5 etato.
– Atlyginimas 750 eurų iki mokesčių.
– Palaikanti komanda, reikalingi mokymai, supervizijos ir intervizijos.
Laukiame Jūsų CV ir motyvacinių laiškų el.p. nv.jaunimo.erdve@gmail.com
Daugiau informacijos tel. +370 605 39 303 Greta