Susitikimas su Pasvalio savivaldybės vadovais

Vasario 19 d. Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė ir valdybos pirmininkas Tomas Morkūnas lankėsi Pasvalio rajono savivaldybėje. Asociacijos delegaciją priėmė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas bei savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas. Aptartos asociacijos ir Pasvalio rajono savivaldybės bendradarbiavimo gairės bei galimybės Pasvalio regiono mokyklų patalpose užimti socialiai  pažeidžiamų šeimų vaikus, organizuojant jiems kokybišką popamokinį užimtumą pagal jų poreikį. Asociacijos direktorė sutarė su savivaldybės atstovais, kad pagal atliktą savivaldybėje popamokinio užimtumo poreikio tyrimą ir jo rezultatus, Pasvalio rajono vaikams bus atrastos lėšos tokio užimtumo organizavimui, jei savivaldybė ras patalpas veiklos plėtotei. Švietimo skyriaus vedėjas įsipareigojo, kad ir patalpos bus atrastos, ir toks bendradarbiavimas savivaldybei tikrai reikalingas.