Spalio 5 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius dr. Renaldas Čiužas ir Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė dr. Auksė Petruškevičiūtė bei Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė pasirašė trišalį susitarimą bendradarbiauti, siekiant užtikrinti palankias sąlygas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti, šiose srityse dirbančių specialistų kompetencijų tobulinimui, moksliniam bendradarbiavimui ir socialinei partnerystei plėtoti.


Departamento direktorius dr. R. Čiužas sako, kad siekis keistis turima stebėsenos informacija ir bendradarbiauti organizuojant mokymus tikslinėms grupėms psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir ankstyvosios intervencijos, saugios ugdymui aplinkos kūrimo bei neformaliojo vaikų švietimo klausimais padės ne tik užtikrinti šių programų efektyvumą, bet leis visuomenei suteikti patikimą informaciją. 

„Švietimas, ypač jaunimo, yra pirma ir viena svarbiausių priemonių psichioaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Tikiuosi, kad šiandien pasirašyta trišalė sutartis padės užtikrinti ankstyvosios intervencijos programų sėkmę ir padidinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją“, – džiaugėsi dr. R. Čiužas.  

Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė S. Šerėnienė džiaugėsi atnaujinta draugyste su Departamentu. „Tikiu, kad ši trišalė sutartis yra tik pirmas žingsnis vykdant bendras veiklos, kuriant naujas  iniciatyvas  bei sutelkiant bendros pastangas, kurios  prisidės sprendžiant aktualius psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimus švietimo srityje“, – kalbėjo S. Šerėnienė.

 Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė dr. Auksė Petruškevičiūtė  teigė, kad šis trišalis bendradarbiavimas labai reikšmingas, siekiant specialistams suteikti pačią naujausią ir aktualiausią informaciją apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikas,  pasekmes, vykdomas prevencijos iniciatyvas ir/ar priemones. Informacijos sklaida apie pagalbos galimybes jaunuoliams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ypač aktuali mokyklos bendruomenei, kurios dalimi yra ir socialiniai pedagogai.