Tarptautinė praktinė konferencija

 

2014 m. balandžio 24 d. 12 val. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre.

„Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

 

 

REIKALAVIMAI stendiniams ir vizualiniams pranešimams.
REIKALAVIMAI tezėms.

Organizacinis komitetas:

 1. Kauno savivaldybės administracijos švietimo ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Doc. Dr. Ona Visockiene.
 2. Rasa Bortkevičienė, KPKC direktorė;
 3. Vilija Barzdžiuvienė, KPKC direktorės pavaduotoja;
 4. Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė;
 5. Zita Ona Jurgelevičienė, l/d „Vėrinėlis“ direktorė;
 6. Vytautas Dubauskas, A. Stulginskio mokyklos- daugiafunkcio centro direktorius;
 7. Audronė Zamalienė, Kauno S.Dariaus ir S. Girėno gimnazija, tikybos mokytoja;
 8. Jūratė Sabaitienė, Kauno S.Dariaus ir S. Girėno gimnazija,  biologijos mokytoja;
 9. Tomas Morkūnas, VTVMPC,  vyr. socialinis pedagogas;
 10. Elena Markevičienė, Vilniaus l/d „Lazdynėlis“ direktorė;
 11. Giedrė Stankevičienė, Panemunės pradinė mokykla, dir. pav.ugdymui.
 12. Rita Baltaduonienė, gen. P .Plechavičiaus jaunųjų kadetų mokykla, dir. pav. ugdymui.

Kviestiniai moderatoriai:

 1. Dr. Vilija Adaškevičienė, Kauno ŠUS Formaliojo švietimo poskyrio vedėja;
 2. Dr. Gintarė Edintaitė KTU, Edukologijos instituto dėstytoja;
 3. Dr. Roma Vida Pivorienė Vilniaus PPT direktorė;
 4. Jolanta Vengalienė, Dainavos pagrindinės mokyklos direkt. pavaduotoja ugdymui;
 5. Raimunda Žiulytė, Kauno PPT direktorė;
 6. Loreta Kudarienė, Kauno m. savivaldybės tarybos narė.

 

Partneriai: Kauno A. Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras, Kauno l/d „Vėrinėlis“, VTVPMC.

Renginio rėmėjas