Įvyko apskritojo stalo diskusija – socialinių pedagogų rengimo klausimais

 

 

Gruodžio 8 d. Šiaulių universiteto SGNSF Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra surengė apskritojo stalo diskusiją: koks socialinis pedagogas reikalingas Lietuvos švietimo sistemai?

Diskusijos moderatorės doc. dr. Daiva Alifanovienė ir prof. dr. Irena Leliūgienė kvietė apskritojo stalo dalyvius diskutuoti socialinių pedagogų rengimo aukštosiose mokyklose aktualiais klausimais. Probleminės diskusijos sritys sietinos su  universitetinių socialinio pedagogo studijų rengimo turinio kryptingumo ir studijų organizavimo klausimais:

Diskusijoje išryškinti pagrindiniai 6 ir 7 lygmens socialinių pedagogų rengimo  iššūkiai: socialinis užsakymas, rengimo ir  programų turinio kaitos tendencijos.

Diskutuota, ar socialiniu pedagogu gali būti bet kuris pedagogas, kokios socialinių pedagogų įsidarbinimo galimybės, koks socialinio pedagogo profesionalo pozicionavimas, kokie studijų kaštai ir atsiperkamumas

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo Šiaulių universiteto (ŠU) studijų prorektorius dr. Remigijus Bubnys, ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas Algimantas Šimaitis, Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė, šio fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto prof. dr. Irena Leliūgienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. Dr. Romas Prakapas; Klaipėdos universiteto Socialinės pedagogikos ir katechetikos katedros prof. dr. Liudmila Rupšienė, Kauno technologijos universiteto Edukologijos katedros profesorė dr. Edita Štuopytė, Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacijos pirmininkė Laura Martusevičienė ir  ŠU Socialinės pedagogikos katedros nariai.

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai pritarė idėjai parengti kreipimąsi Švietimo ir mokslo ministerijai,  Seimo švietimo komitetui dėl socialinių pedagogų rengimo perspektyvų. Nutarta rotacijos principu diskusijas pratęsti kitose aukštosiose mokyklose. Kitas susitikimas numatytas Mykolo Romerio  universitete 2015 m. vasario mėn.

Odeta Šapelytė
Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros lektorė