Įvyko respublikinė Lietuvos profesinių mokyklų socialinių pedagogų konferencija

 

2015 m. paskutiniąją kovo mėnesio dieną į Vilnių sugužėjo 27 Lietuvos savivaldybių profesinių mokyklų socialiniai pedagogai.

Šią iniciatyvą sugalvojo ir įgyvendino socialinis pedagogas Tomas Morkūnas.

Pasijutęs vienišas šalies profesinių mokyklų socialinių pedagogų gretose ėmėsi suvienijimo darbų ir įgyvendino savo ilgai brandintą idėją – suvienyti Lietuvos profesinių mokyklų socialinius pedagogus.

Konferencija, kaip sako pats Tomas, buvo eksperimentinė – pilotinė konferencija. Kaip pasitikrinimas: ar susiburs profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistai.

Galime drąsiai teigti, jog pavyko puikiai. Į konferenciją atvyko 57 socialiniai pedagogai dirbantys profesinėse mokyklose.

Pagal švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus naujausius duomenis Lietuvoje registruotos 69 profesinio mokymo mokyklos, kuriose mokosi apie 46 tūkstančius moksleivių.

 

 

Konferencijoje dalyvavo:

Socialinių mokslų daktarė, profesorė, socialinės pedagogikos pradininkė, socialinės pedagogikos vadovėlių autorė Irena Leliūgienė,

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė,

Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė Vilma Voišnienė,

Socialinių pedagogų vertintoja-ekspertė Virginija Mackonienė, kuri pateikė labai daug naudingos informacijos apie atestacijos aktualijas,

Lietuvos tėvų forumo valdybos narė Jolanta Lipkevičienė visiems pristatė tėvų pozicijas bei matymus apie pagalbą mokiniams,

Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato specialistė Rūta Jonavičienė dar kartą visiems priminė apie veiksmingas prevencines priemones nepilnamečių nusikalstamumui mažinti.

 

Konferencijos pertraukų metu dalyviai daug kartų dėkojo už šią išskirtinę konferencijos idėją ir jos įgyvendinimą. Ateityje planujamos tikslinės darbinės konferencijos profesinių  mokyklų socialiniams pedagogams, psichologams, kitiems pagalbos mokiniams specialistams.

 

Nuoširdžiai dėkoju Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro direktoriui Vincentui Klemkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Virginijai Putnaitei, Administravimo ir paslaugų skyriaus vedėjai Virginijai Stankevičienei, kurie patikėjo mano idėja ir vizija ir palaikė organizuojant šią konferenciją.

 

Taip pat noriu padėkoti konferencijos organizavimo darbo grupės nariams, be kurių pagalbos, minčių ir ilgų diskusijų ši konferencija būtų buvusi kitokia.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos socialinei pedagogei Vitai Žukauskaitei,

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos socialinei pedagogei Laurai Žarskienei,

Vilniaus technlogoijų ir reabilitacijos centro socialinei pedagogei Violetai Lagauskienei,

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro socialinei pedagogeiIirinai Krupovič,

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Vilmai Gudeikaitei,

Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinei pedagogei Aurelijai Zacharevičienei.

Konferencijos rėmėjams: UAB „Margiris“ Vilniaus filialui už vaišes dalyviams.

Konferencijos partneriams: Lietuvos švietimo pagalbos asociacijai

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijai

Vilniaus miesto psichologinei-pedagoginei tarnybai

Vilniaus rajono pedagogien psichologinei tarnybai

Vilniaus vyriausiajam policijos komisariatui.

 

Iki kitų susitikimų socialiniai pedagogai!!!