Įvyko Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos tarptautinė praktinė konferencija

Tarptautinė praktinė konferencija „Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“, skirta Šeimos metams paminėti Kauno A. Stulginskio mokykloje daugiafunkciame centre.

Balandžio 24 d. Kauno A. Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre vyko tarptautinė konferencija, skirta Šeimos metams paminėti, kurią organizavo mokyklos bendruomenė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija bei lopšelis darželis „Vėrinėlis“. Konferencijos tikslas- išgryninti ir gerosios patirties kontekstualumo lygmeniu pritaikyti efektyvius švietimo tobulinimo veiksnius visoms ugdymo sistemos pakopoms.
Konferencijos svečius sveikino Kauno vicemeras V.Vasilenko, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė O. Leiputė, kuri pasidžiaugė tokia puikia iniciatyva ir temos aktualumu. Šeimos metų akcentą uždėjo Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun.teol. licen. Jonas Stankevičius, sveikindamas susirinkusiuosius ir išsakydamas raktinę konferencijos mintį, kokia svarbi vaikui yra šeima.
Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė svečiai iš Italijos, Ukrainos, Portugalijos, taip pat iš 28 Lietuvos savivaldybių. Savo dalyvių gausa, pranešimų netradiciškumu, stendinių ir vizualizuotų pranešimų įvairumu kviestinius svečius nustebinusi konferencija turi ambiciją tapti kasmetine, siekiant atnaujinti ir plėsti gerųjų patirčių sklaidą. Konferencijos organizatoriai dėkoja rėmėjams: mineraliniam vandeniui „Rasa“, leidyklai „Šviesa“ bei maestro vargonininkui Rimvydui Mitkui. (Nuotrauka Dainos Kliminskytės).

PAŽYMOS JAU ĮKELTOS Į www.kpkc.lt (skiltyje Veikla–>Pažymos)