Praktinis edukacinių idėjų inkubatorius

Balandžio 14 d. Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje. „Visavertės švietimo pagalbos užtikrinimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo įstaigose“ PROGRAMA REGISTRACIJOS (DALYVIŲ) SĄRAŠAS